You are currently viewing Jak sonda hydrostatyczna mierzy poziom wody?

Jak sonda hydrostatyczna mierzy poziom wody?

Monitorowanie poziomu cieczy jest niezmiernie istotne, szczególnie w przypadku stacji uzdatniania wody, czy też w zbiornikach produkcyjnych. Oczywiście, taki monitoring musi odbywać się przy użyciu odpowiednich urządzeń pomiarowych. Tylko w takim wypadku, wynikom takiego monitoringu można w pełni zaufać.

Jaką sondę hydrostatyczną wybrać?

sonda hydrostatyczna poziomuW przemyśle coraz ważniejsza rolę zaczyna odgrywać monitorowanie poziomu wody. W szczególności dotyczy to branży produkcyjnej  ale nie tylko, gdyż taki monitoring jest ważny również w przypadku stacji uzdatniających. Oczywiście należy pamiętać o tym, że taki monitoring nie jest wykonywany organoleptycznie, ale z pomocą odpowiednich urządzeń pomiarowych, takich jak na przykład sonda hydrostatyczna poziomu cieczy. Tego typu urządzenia do wykonywania pomiarów wykorzystują tak zwaną hydrostatyczną metodę podziału cieczy. Aby wynik pomiaru był zgodny z rzeczywistością, bardzo ważne jest, by czujnik był głęboko i całkowicie zanurzony w danej cieczy. Najlepiej, by czujnik danej sondy był jak najbliżej dna, gdyż wtedy dany pomiar będzie najdokładniejszy. Wynika to z faktu, że opisywany rodzaj sondy do wykonywania pomiarów wykorzystuje ciśnienie, które jest wywierane przez wodę. Właśnie na tej podstawie, można określić, jaki jest poziom cieczy na przykład w danej instalacji, w zbiorniku, a także w stacji uzdatniających. Im bardziej nowoczesna sonda hydrostatyczna, tym z reguły bardziej dokładne będą wskazywane przez nią wyniki. Dlatego też, tego typu urządzenia należy regularnie wymieniać, aby korzystanie z nich miało jakikolwiek sens. Obecnie coraz trudniej byłoby sobie wyobrazić działanie wielu różnych zakładów produkcyjnych bez wykorzystywania tego typu czujników. W szczególności dotyczy to oczyszczalni ścieków, ale także i zbiorników retencyjnych, gdzie tego rodzaju sondy są obecnie bezwzględnie wymagane. Warto jednak zwrócić baczna uwagę na to, jak dokładny jest wybrany przez nas czujnik. Im bardziej jest on dokładny, tym większy sens ma jego stosowanie.

Pomiary poziomu cieczy odgrywają bardzo istotną role w przemyśle. To właśnie dzięki nim można na bieżąco kontrolować czy praca instalacji produkcyjnej w danym zakładzie jest zgodna z oczekiwaniami. Oczywiście należy pamiętać o tym, aby wykorzystywać jedynie wysokiej jakości czujniki, aby ich stosowanie miało jakikolwiek sens.