You are currently viewing Dlaczego należy badać sprzęt elektroizolacyjny?

Dlaczego należy badać sprzęt elektroizolacyjny?

 

Sprzęt, który ma za zadanie chronić pracownika musi być sprawny, aby nie narazić go na utratę zdrowia lub życia. Musi posiadać ważne badania okresowe. Sprzęt, który ma nieaktualne badania okresowe nie może być użytkowany, ponieważ stwarza on zagrożenie. Sprzęt powinien być odpowiednio oznakowany i mieć widoczną datę ważności badania okresowego.

Co należy do sprzętu elektroizolacyjnego?

całościowe badanie sprzętu elektroizolacyjnegoWszyscy pracownicy, którzy podczas swojej pracy mają do czynienia z urządzeniami elektroenergetycznymi, które są pod napięciem, muszą wyposażeni być w specjalny sprzęt elektroizolacyjny. Działanie ma na celu zapewnienie im dostatecznego bezpieczeństwa i ochrony. Aby pracownicy byli bezpieczni, sprzęt ochrony osobistej musi być sprawny i podlegać stałym, cyklicznym kontrolom. Do sprzętu elektroizolacyjnego zaliczane są rękawice, półbuty, kalosze, dywaniki, chodniki, drążki, kleszcze czy uchwyty. Przedmioty takie jak wskaźniki napięcia, pomosty izolacyjne czy uzgadniacze faz również zapewniają ochronę dla pracowników. Sprzęt ochrony osobistej musi poddawany być badaniom okresowym. Należy systematycznie wysyłać sprzęt na badania okresowe, ponieważ sprzęt zużywa się, może ulec zniszczeniu czy zalaniu. W przypadku, gdy minęła data badania okresowego, taki sprzęt jest niezdatny z użycia i musi zostać natychmiast usunięty z obrotu, ponieważ może stwarzać zagrożenie. Każdy producent informuje, co jaki czas należy przeprowadzać całościowe badanie sprzętu elektroizolacyjnego. Panuje ogólna zasada, że rękawice, kalosze, półbuty, wskaźniki i drążki pomiarowe kontroluje się co pół roku. Co roku należy kontrolować dywaniki, chodniki oraz drążki i uchwyty izolacyjne. Standardowa procedura zaczyna się od wstępnych oględzin sprzętu, czy nie posiada on widocznych uszkodzeń i wad. Następnie, po przygotowaniu narzędzi wykonuje się sprawdzanie wytrzymałości elektrycznej badanych przedmiotów. Na koniec sporządza się stosowny protokół i oznacza się badany sprzęt.

Sprzęt elektroizolacyjny należy poddawać stałej kontroli i wysyłać go w odpowiednim terminie na badania okresowe. Tego rodzaju sprzęt należy również odpowiednio przechowywać, aby złe warunki nieprzechowywania nie uszkodziły sprzętu. Należy chronić sprzęt przed wysokimi temperaturami, które mogą zmienić jego właściwości.