You are currently viewing Właściwości nowoczesnego betonu natryskowego

Właściwości nowoczesnego betonu natryskowego

Stosowanie klasycznego betonu wymaga specjalnego typu konstrukcji. Przy wykonywaniu pracy niezbędne jest stosowanie szalunków, których zakładanie zmniejsza tempo pracy. W odróżnieniu od niego beton w postaci natryskowej ma taką zaletę, iż o wiele łatwiej można go zastosować na pochyłych czy zaokrąglonych powierzchniach. Sprawdza się lepiej także w przypadku trudno dostępnych miejsc. Jakie są inne zalety betonu natryskowego oraz kiedy warto zdecydować się na skorzystanie z niego?

Wybieramy skuteczne betony natryskowe

beton natryskowyTorkret, inaczej natryskowy beton, jest to innowacyjny produkt, który ułatwia renowację zabytków, jak i realizację projektów w budownictwie i w przemyśle górniczym. Nanosi się go na powierzchnię poprzez natryskiwanie i stosuje się w tym celu dwie różne metody: na mokro oraz na sucho. W obu przypadkach konieczne jest zastosowanie powietrza sprzężonego pod ciśnieniem. Warto wykorzystać nowoczesny beton natryskowy. Metoda wykonywania natrysków na mokro polega na tym, że mieszanina cementu, piasku oraz wody podawana jest przez dyszę wylotową. Metoda na sucho polega na tym, iż mieszanka znajduje się w zbiorniku i dopiero w dyszy miesza się z wodą. Szerokie zastosowanie tej metody powoduje jest rosnącą popularność. Nie jest bowiem konieczne stosowanie form oraz szalunków, w związku z czym prace mogą przebiegać znacznie taniej oraz szybciej. Dużym walorem jest także możliwość wykonywania prac w trudno dostępnych miejscach. Beton nadaje się do umacniania oraz stabilizowania konstrukcji, takich jak skarpy, mosty czy wykopy. Oprócz tego podnosi poziom bezpieczeństwa. Może być również wykorzystywany do uszczelniania zapór wodnych i tam, poprzez dokładne wnikanie w szczeliny. Pozwala jednocześnie na szybkie wykonanie renowacji dużych powierzchni, a także może posłużyć do umacniania konstrukcji, w tym o zaokrąglonym kształcie, jak na przykład tunele czy kopuły.

Stosowanie betonu natryskowego ma wiele zalet. Wykorzystywanie tej metody upraszcza oraz przyspiesza prowadzenie prac. Dodatkowo umożliwia wykonywanie pracy na obiektach o nieregularnych kształtach, a konstrukcje są stabilne oraz trwałe. Możliwe jest zastosowanie dwóch technik nakładania, na sucho oraz na mokro, które mają odmienne właściwości i pozwala na uzyskanie odmiennego efektu. Z tego powodu forma nakładania betonu natryskowego powinna zostać dobrana w odpowiedni sposób.