You are currently viewing Strumyk jako element zdobniczy ogrodu

Strumyk jako element zdobniczy ogrodu

Woda jest nieodzownym elementem życia człowieka. Jednak nie występuje w przyrodzie tylko jako najwyższy składnik, z którego składa się organizm ludzki. Dzięki wodzie istnieją organizmy roślinne, zwierzęta, jest zachowana równowaga w przyrodzie. Woda może jednak zachwycać. Mimo, że jest to niebezpieczny żywioł, w odpowiednim otoczeniu jest elementem zdobniczym.

Kaskada ogrodowa – symulacja warunków naturalnych

kaskady ogrodowe z kamieniaZwolennicy ogrodów, jako odzwierciedlenia warunków naturalnych, bądź też wykreowania wyjątkowego zakątka, który pełniłby nie tylko funkcję rekreacyjną, ale również wyrazu własnego poczucia estetyki, stworzenia inspirującego miejsca, które ma być symbolicznym wyrazem piękna natury. Elementem podkreślającym widoki przyrody są oczywiście niezliczone źródła wody  pod postacią kaskad, wodospadów, rzek czy rozlewisk, pozwalających na rozwój charakterystycznych gatunków fauny i flory, nie występujących w innych rejonach, pozbawionych źródła wody. Aby pogłębić urok otoczenia właściciele większych obszarów ogrodowych, odzwierciedlają piękno przyrody poprzez konstrukcje kamienne – kaskady ogrodowe z kamienia. Do ich stworzenia wykorzystuje się bądź zakupione kamienie – otoczaki, bądź zakupione w kamieniołomach bryły kamienne. Nieco bardziej zdolni i pełni inicjatywy kreatorzy przestrzeni zewnętrznych wykorzystują zaprawę murarską tworząc własnej roboty kamienne twory, z których tworzy się kaskady równie ciekawe i interesujące jak i te, które zostały stworzone przez naturę. Kaskady ogrodowe z kamienia, aby mogły pełnić swoją funkcję, muszą być oczywiście wyposażone w urządzenia pompujące i ssące wodę, by móc dzięki obiegowi wody stworzyć samowystarczalną przepompownię. Układ taki wymaga również filtra, który przynajmniej w części będzie spełniał swoją funkcję wyłapując większe zabrudzenia. Zanieczyszczenia mniejszego typu wymagają czyszczących preparatów, które nie są szkodliwe dla roślin i zwierząt.

Twór podobny usytuowany na terenie ogrodu, oczywiście nie jest przedsięwzięciem tanim, toteż nie spotykamy go w każdym ogrodzie przydomowym. Jego stworzenie wymaga poboru większej mocy, bakterii nitryfikacyjnych, w sposób naturalny czyszczących wodę z pierwotniaków i glonów, nawet typu brunatnic, stąd zorganizowanie tego typu konstrukcji musi być działaniem przemyślanym i dostosowanym do możliwości finansowych twórcy i inicjatora.