You are currently viewing Skuteczne polerowanie zarysowań szkła

Skuteczne polerowanie zarysowań szkła

Każdy posiadacz auta wie, iż rysy to nie tylko nasze własne przewinienia, ale również czynniki zewnętrzne, nad którymi nie możemy panować. Warto więc zainteresować się sposobami na uniknięcie zarysowań albo na usuwaniem już obecnego problemu. Nie jest to trudne, a wymaga od nas niewielkiego nakładu pracy.

Sposoby na polerowanie i usuwanie rys

polerowanie rys na szkleZanim zaczniemy polerowanie naszej szyby zastanówmy się jakie kroki musimy poczynić, aby unikać zarysowań szyby. Przede wszystkim obserwujmy nasze wycieraczki, ponieważ w aucie mogą być głównym motywem zarysowań. Wymieńmy stare wycieraczki. Dodatkowo warto zainwestować odrobinę funduszy w miękką ścierkę do czyszczenia szyb, a nawet zrezygnować ze szmatek i zacząć używać ręcznika papierowego. Z kolei zapobieganie uszkodzeń mechanicznych poprzez piasek niesiony przez wiatr jest możliwe dzięki płachtom ochronnym. Kiedy jednak mamy już zarysowania musimy zainteresować się tematem jakim jest polerowanie rys na szkle. Wyczyśćmy i odtłuśćmy szybę oraz wytrzyjmy do sucha zanim zaczniemy polerowanie z pomocą filcu i pasty polerskiej. Ta czynność powinna zostać wykonana na całej szybie, jednak w miejscu, gdzie mamy widoczne płytkie rysy użyjmy najwięcej siły i ilości powtórzeń. Dla ułatwienia zadania warto wiedzieć, iż możemy podgrzać szybę do maksymalnie 40 stopni Celsjusza, aby nie spowodować pęknięcia szyby. Zadbajmy też o to, aby proces wychładzania szyby odbył się w sposób powolny i pewny.

Zadbanie o szyby w aucie to powinna być ważna kwestia dla każdego kierowcy. Jeżeli nasza widoczność jest ograniczona w ten sposób możemy spowodować wypadek na drodze. Dlatego w miarę możliwości niwelujmy powody zarysowań szyb, a gdy się pojawią niezwłocznie je usuńmy z pomocą filcu i pasty polerskiej sami.