You are currently viewing Zalety wynikające z posiadania studni

Zalety wynikające z posiadania studni

Posiadanie studni głębinowej jest coraz częściej spotykanym rozwiązaniem, z którego korzystają osoby pragnące obniżyć swoje rachunki. Z roku na rok cena wody pitnej wzrasta, a co za tym idzie wielu decyduje się na rezygnację z wodociągu lub traktuje go jako dodatek. Zdecydowanie do zalet wody pozyskiwanej ze studni głębinowej jest jej dużo wyższa jakość, ze względu na brak chlorowania. Ponadto przepisy budowlane mówią, że w przypadku wiercenia do głębokości 30 metrów nie potrzebujemy żadnych pozwoleń.

W jaki sposób obudować studnię?

obudowa studniWśród spotykanych studni możemy wymienić kilka rodzajów, które są zależne od zagłębienia warstwy wodonośnej, jej produktywności, a także gatunku występującej wody. Studnie kopane charakteryzują się zagłębieniem na niedużą głębokość do kilku metrów. W tym przypadku obudowa studni składa się zwykle z kręgów betonowych. Niestety cienka warstwa gruntu w przypadku tego rodzaju studni nie stanowi żadnej blokady. Wiąże się to bardzo często z zanieczyszczeniami wody. Na jej budowę powinniśmy się zdecydować, gdy jesteśmy pewni co do wysokiej jakości znajdującej się wody, bądź będziemy wykorzystywać ją w innym celu niż spożywanie. Jeśli jednak już decydujemy się na wiercenie studni zdecydowanie bardziej praktyczna będzie dla nas studnia głębinowa. Zwykle osiąga ona głębokość powyżej 20 metrów. Warstwy nieprzepuszczalne stanowią naturalną ochronę przed zanieczyszczeniami, dlatego śmiało możemy taką wodę pić. Jeśli chodzi o samo jej uzbrojenie, może ono przybierać różne rodzaje, głównie w zależności od zastosowanych w tym celu materiałów. Zdecydowanie najczęściej spotykanym są te w postaci kręgów łączonych ze sobą uszczelkami. Obudowa z tworzywa sztucznego z kolei jest dużo lżejsza, a ponadto charakteryzuje się znacznie lepszą szczelnością. Szwedzkie przyłącze jest dosyć ciekawym oraz szybkim rozwiązaniem. Ponadto o tym, że posiadamy studnię na podwórku może świadczyć jedynie aluminiowa pokrywa.

Ponadto jeśli chodzi o obudowę zewnętrzną także możemy spotkać się z różnego typu rozwiązaniami. Ich cechą charakterystyczną również jest materiał, z którego zostały wykonane. Możemy zatem spotkać się z obudową kamienną oraz drewnianą – odpowiednio zabezpieczoną powierzchniowo przed czynnikami zewnętrznymi.